Η εταιρεία ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία με τη σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, συμμετέχει στο καινοτόμο πρόγραμμα Marblecore -Εκτίμηση όγκου και ποιότητας αποθεμάτων κοιτάσματος μαρμάρου από δεδομένα προσανατολισμένων πυρηνοληπτικών γεωτρήσεων.  Μία σημαντική πρόκληση, η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα, είναι η κατάστρωση και επαλήθευση μιας μεθοδολογίας υπολογισμού των εμπορεύσιμων ορθογωνισμένων όγκων μαρμάρου και της οικονομικής αξίας αυτών από δεδομένα προσανατολισμένων πυρηνοληπτικών γεωτρήσεων σε προκαθορισμένο κάναβο της τάξης των μερικών δεκάδων μέτρων.

   Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020 - Δράση: Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Λατομικών ορυκτών (Βιομηχανικών Ορυκτών, Μαρμάρων και Αδρανών υλικών).

Mistral Quarry.jpg

Λατομείο "Mistral" θέση Κασίγκα, Κ. Νευροκόπι